Grybów III (nr 129)


Return to main page

Localization:miasto, gm. Grybów, pow. nowosądecki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 129 - okręg III
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Odrowąż
Date of list:2008-07-23
Names: No surnamesReturn to main page