Szymonka II


Return to main page

Localization:wieś, gm. Ryn, pow. giżycki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Mieczysław Raczyński
Date of list:2008-09-27
Names: 4

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
FUCHSJAKUBUFFZ.4 KOMP. LANDST. BATAL. DARMSTADT IV---- -
LEMPKARLLANDSTM.4 KOMP. LANDST. BATAL. DARMSTADT IV---- -
LOOSADOLFLANDSTM.4 KOMP. LANDST. BATAL. DARMSTADT IV---- -
MERSEPETERLANDSTM.4 KOMP. LANDST. BATAL. DARMSTADT IV---- -


Return to main page