Woźniki (mazow.)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Radzanowo, pow. płocki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Krzysztof Menel
Date of list:2008-09-05
Names: 2

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BYLICKI--3 K. E./ 371915-03-15--- -
WOHTFAHRT--3 K. E./ 371915-04-14--- -


Return to main page