Roztocznik


Return to main page

Localization:wieś, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Arkadiusz Kubala, Tomasz Wajda
Date of list:2008-11-10
Names: No surnamesReturn to main page