Kościelniki Średnie


Return to main page

Localization:wieś, gm. Leśna, pow. lubański
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Arkadiusz Kubala, Anna Weryszko
Date of list:2008-11-10
Names: No surnamesReturn to main page