Żeleźno


Return to main page

Localization:wieś, gm. Białogard, pow. białogardzki (niem. nazwa Rarfin)
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Beata Zbonikowska
Date of list:2009-02-06
Names: No surnamesReturn to main page