Dobrzeń Wielki


Return to main page

Localization:wieś, gm. Dobrzeń Wielki, pow. opolski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2009-10-30
Names: No surnamesReturn to main page