Małczew


Return to main page

Localization:wieś, gm. Brzeziny, pow. brzeziński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny - mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Witold Mazuchowski
Date of list:2007-07-15
Names: No surnames
Return to main page