Żelazna


Return to main page

Localization:wieś, gm. Dąbrowa, pow. opolski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Marek Skiba, Tomasz Wajda
Date of list:2009-12-06
Names: 27

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
WESCHOLLEKJ.------ -
WESCHOLLEKN.------ -
THEDATH.------ -
SOSNIKJ.------ -
SONSALLAJ.------ -
SALAINCZYKJ.------ -
SALAINCZYKJ.------ -
SALAINCZYKP.------ -
POBRZEBAP.------ -
PICHOTTAJ.------ -
PICHOTTAP.------ -
PAWLETTAK.------ -
MALESKAJ.------ -
LIBAWSKIJ.------ -
LIBAWSKIP.------ -
KOSSJ.------ -
KOKOTTS.------ -
KLEMENSJ.------ -
KLEINK.------ -
JANOWCZYKP.------ -
HENNEKP.------ -
GAJDAF.------ -
GAJDAR.------ -
CZECHJ.------ -
BALDYJ.------ -
BALDYK.------ -
ADAMERZJ.------ -


Return to main page