Grudynia Wielka


Return to main page

Localization:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Mogiły
Description:

Short descripion soon

Author:Konrad Krupa
Date of list:2009-12-13
Names: 5

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
RESKEJULIUSLANDSTURMANN-1917-04-20-1877-03-14GRUDYNIA WIELKA -
SMIKALLAERNSTKANONIER-1917-05-29--GRUDYNIA WIELKA -
SMIKALLAGEORGGEFR.-1918-04-29-1888-02-09GRUDYNIA WIELKA -
SMIKALLAHEINRICHKRIEGSFRW.-1915-07-22--GRUDYNIA WIELKA -
SMIKALLAREINHOLDLEUTNANT-1916-04-09--GRUDYNIA WIELKA -


Return to main page