Żakowice


Return to main page

Localization:wieś, gm. Koluszki, pow. łódzki wschodni
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz ewangelicki
Description:

Short descripion soon

Author:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Date of list:2008-02-24
Names: No surnamesReturn to main page