Kraków-Rakowice III


Return to main page

Localization:część miasta Kraków
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 383 - okręg XI
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2010-03-02
Names: No surnamesReturn to main page