Kalisz


Return to main page

Localization:miasto, gm. Kalisz, pow. m. Kalisz
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Tablica pamiątkowa
Description:

Short descripion soon

Author:Monika Wojewódka
Date of list:2010-07-14
Names: 72

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
ANTONIAKA------ -
ANTOSZCZYKA------ -
KASPRZAKA------ -
KOWALSKIA------ -
WIELGOSZA------ -
WOJTYSANDRZ------ -
SKONIECZNYB------ -
STACHLEWSKIB------ -
GRYCZYŃSKIC------ -
JARNUSZKIEWICZD------ -
POZIOMSKIE------ -
KOŚCIELAKF------ -
PILARCZYKH------ -
MIKOŁAJCZYKI------ -
GÓRECKIJ------ -
JĘDRASIEWICZJ------ -
KASPRZAKJ------ -
KOŁODZIEJJ------ -
KOZŁAWSKIJ------ -
KUBICKIJ------ -
LEWAMDOWSKIJ------ -
ŁĘCKIJ------ -
MATUSZEWSKIJ------ -
MICHALSKIJ------ -
MOŻDZYŃSKIJ------ -
NADARZYCKIJ------ -
OLEKJ------ -
POTOCKIJ------ -
RASZEWSKIJ------ -
SOBCZAKJ------ -
ZWIEKJ------ -
ŻUREKJ------ -
GRALAJAN------ -
KOMZAJAN------ -
NAPELJAN------ -
GRALAJÓZEF------ -
KRÓLIKOWSKIK------ -
PRUSKAŹ------ -
WOCHLIKKAŹ------ -
SASKAZIMIERZ------ -
ŁĘCKIM------ -
SŁUPECKIM------ -
SZYMCZAKM------ -
WITKOWSKIM------ -
RUDNICKIMAREK------ -
NAGŁOWSKIP------ -
ANTONIAKR------ -
STĘPIEŃR------ -
MAZUREKS------ -
MICHALAKS------ -
PASZKOWSKIS------ -
ROKOSOWSKIS------ -
RUTKOWSKIS------ -
RYBARCZYKS------ -
SKRZYPIŃSKIS------ -
STRZELCZYKS------ -
WITCZAKS------ -
ZIELIŃSKIS------ -
ŁUKOWSKIT------ -
SIKORSKIT------ -
DĄBKOWSKIW------ -
KASPRZAKW------ -
KRZYŻANOWSKIW------ -
KURZAWSKIW------ -
MATCZAKW------ -
NOWAKW------ -
SZYMAŃSKIW------ -
ŻARSKIW------ -
KOKOWSKIZ------ -
RADZIEJOWSKIZ------ -
SADOWSKIZ------ -
BRYŁKAŁ------ -


Return to main page