Bledzew


Return to main page

Localization:wieś, gm. Bledzew, pow. międzyrzecki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Gonta
Date of list:2010-09-20
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
SCHULZALOYSIUSGEFREITERRES. INF. RGT. 931918-05-07Szczecin im Lazarett1897-02-02Bledzew -


Return to main page