Lądek Zdrój II


Return to main page

Localization:miasto, gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Zbigniew Waluś
Date of list:2011-10-26
Names: No surnamesReturn to main page