Łańcuchów


Return to main page

Localization:wieś, gm. Milejów, pow. łęczyński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Jerzy Maryjański
Date of list:2011-11-27
Names: 5

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BORGMEYERHEINRICHLEUTNANTJNF.REG.79.6K.1915-08-02szpital polowy Łańcuchów1883Hildesheim -
GROTEHERMANNLEUTNANTJNF.REGT.79.5K.1915-07-31Milejów1897Winsen/Luche -
HEYDENREICHFRITZLEUTNANTJNF.REGT.79.4K.1915-08-08Turowola1890GOTHA -
KORFESGERHARDLEUTNANu BATL.ADJ.II BATL.J.R.921915-07-31--- -
SACHSEHANS ARNOLDLEUTNAN.D.RF.ARTL.RGT.10.4K1915-07-31--- -


Return to main page