Ruda (łódzkie)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Wieluń, pow. wieluński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Mogiła wojenna
Description:

Short descripion soon

Author:Dominik Dąbrowski
Date of list:2012-01-02
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
KRANZ JULIUSULANEN SERGT.?1914-10-01--- -


Return to main page