Wapienne (nr 83)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 83 - okręg III
Description:

Short descripion soon

Author:Maria Odrowąż
Date of list:2017-08-31
Names: No surnamesReturn to main page