Pietrasze


Return to main page

Localization:wieś, gm. Świętajno, pow. szczycieński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Mieczysław Raczyński
Date of list:2017-06-15
Names: No surnamesReturn to main page