Rakowo Małe


Return to main page

Localization:wieś, gm. Biała Piska, pow. piski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Mieczysław Raczyński
Date of list:2016-05-22
Names: 29

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BEIERFRANZERS. RES.7 KOMP. ERS. REGT. KÖNIGSBERG II1915-02--- -
BEVERNIKART.MUSK.RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
BRINKMANNOTTOLEUTN.2 KOMP. RES. INF. REGT. 2631915-02-18--- -
DUHMEFRITZMUSK.10 KOMP. RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
FUCHSERNSTMUSK.11 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
GIENKEKARLMUSK.RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
GRINSKOWIAK-MUSK.----- -
HABEL-MUSK.7 KOMP. RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
HAGENBRUCKTH.MUSK.2 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
HÄNTZSCHKARLMUSK.7 KOMP. RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
HILLERARNOMUSK.7 KOMP. RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
HOFMANNJOS.MUSK.RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
HÜTER-MUSK.7 KOMP. RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
KÖNIGWILH.MUSK.RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
KÖPPEEMILMUSK.4 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
KREIENDAHLW.MUSK.12 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
LINDSTÄDTOTTOLEUTN.4 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
PAPPE-MUSK.2 KOMP. RES. INF. REGT. 2641915-02-10--- -
PREUGSCHATFRIEDRICHMUSK.7 KOMP. ERS. REGT. KÖNIGSBERG II1915-02-21--- -
ROSENKRANZMAXMUSK.11 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
ROßMANNJOHANNUFFZ.RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
SCHÄPERSJOS.MUSK.RES. INF. REGT. 2641915-02--- -
SCHMIDTFRANZMUSK.12 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
SCHULZEFRIEDRICHGEFR.8 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
SOMMER-MUSK.ERS. REGT. KÖNIGSBERG II---- -
WEBERFRANZUFFZ.2 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
WEIHMANNOTTOMUSK.10 KOMP. RES. INF. REGT. 2651915-02--- -
WERNER-UFFZ.ERS. REGT. KÖNIGSBERG II---- -
WIETZEDUARDRES.RES. INF. REGT. 2641915-02--- -


Return to main page