Kobylanka II (nr 100)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Gorlice, pow. gorlicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 100 - okręg III
Description:

Short descripion soon

Author:Bernardetta Bednarczyk
Date of list:2011-05-28
Names: No surnamesReturn to main page