Libusza (nr 101)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Biecz, pow. gorlicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 101 - okręg III
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Kania
Date of list:2018-02-11
Names: No surnamesReturn to main page