Lądek Zdrój IV


Return to main page

Localization:miasto, gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Tablica pamiątkowa
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2017-05-20
Names: 8

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
DITTERTMAX--1917--- -
HOFFMANNPAUL--1918--- -
LAAKEWILHELM--1915--- -
SCHNURPEITJOSEF--1914--- -
SEIFERTROBERT--1918--- -
STEINERMAX--1915--- -
STENZELKARL--1918--- -
ZELTSCHROBERT--1918--- -


Return to main page