Kołaczyce I (nr 38)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Kołaczyce, pow. jasielski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 38 - okręg II
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2009-12-31
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
WATENBERGER-UT.OFFZ.KPGRZF 3---- -


Return to main page