Stojanówek


Return to main page

Localization:część wsi Stojanów, gm. Pieńsk, pow. zgorzelecki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2017-06-27
Names: 5

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
?BRUNO--????-??-??--- -
SCHUBERTHERMANN--1918-10-19--- -
DEH???PAUL--1917-??-??--- -
GRO?????PAUL--1917-04-02--- -
HIRCHEWILHELM--1918-0?-15--- -


Return to main page