Kędzierzyn-Kożle - Kłodnica


Return to main page

Localization:miasto, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kędzierzyńsko-kozielski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2017-08-10
Names: 2

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
PODSIADŁYFERDINANDSTAATL. HEGEMEISTER-1916-10-16-1853-11-17- -
PODSIADŁYROBERTLEUTN. D. L. u. KOMP. FÜHRERALPENKORPS JÄG. BATL. 101918-05-01FLANDERN1884-04-09- -


Return to main page