Pawłowiczki II


Return to main page

Localization:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Kwatera wojenna
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2017-08-12
Names: 3

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BORSUTZKYJOSEFGRENAD.LEHR. INFTR. REGT. 10 KOMP.1915-10-1?-1894-11-21- -
GAIDAPAULMUSKETIERE.R. GARDE. REGT. 4 2 KOMP.lut-17-1896-08-11- -
SMYKALLAALOISMUSKET.3 GARDE INF. REGT. Z. F. 10 KOMP.1916-11-18-1895-11-27- -


Return to main page