Nowy Gierałtów


Return to main page

Localization:wieś, gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2017-08-30
Names: No surnamesReturn to main page