Cieklin I (nr 12)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Dębowiec, pow. jasielski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 12 - okręg II - mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2009-12-21
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
SASURSKIIWAN-IR 83---- -


Return to main page