Kęszyce (pow. zduńskowolski)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Witold Mazuchowski
Date of list:2017-11-29
Names: No surnamesReturn to main page