Maciejów


Return to main page

Localization:wieś, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Witold Mazuchowski
Date of list:2017-12-02
Names: 2

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
PAROLAWSKIERNST--1914-11-30--- -
ANDERSCHCESLAUS--1914-11-30--- -


Return to main page