Wilamów


Return to main page

Localization:wieś, gm. Szadek, pow. zduńskowolski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Mogiła zbiorowa
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Kania
Date of list:2017-11-16
Names: No surnamesReturn to main page