Grzybowo


Return to main page

Localization:wieś, gm. Września, pow. wrzesiński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Tablica pamiątkowa
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2018-10-01
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
PÓŁTORAKJAN--1917-07-16YPERN1898-06-19GRZYBÓW -


Return to main page