Hałcnów


Return to main page

Localization:część miasta Bielsko-Biała, gm. Belsko-Białą, pow. Bielsko-Biała
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Tablica pamiątkowa
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Kania
Date of list:2019-06-30
Names: 56

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BANETADOLF------ -
BANETJAN------ -
BANETSZCZEPAN------ -
BANET IFRANCISZEK------ -
BANET IIFRANCISZEK------ -
BARTELMUSJERZY------ -
BECKJAN------ -
BIENIEKANDRZEJ------ -
BIENIEKMICHAŁ------ -
BOGISZJAN------ -
CYPCERJÓZEF------ -
CZAUDERNARUDOLF------ -
DOBOSZRUDLF------ -
DYCZEKJÓZEF------ -
DYCZEKLUDWIG------ -
DYCZEK IANDRZEJ------ -
DYCZEK IIANDRZEJ------ -
GACEKANTONI------ -
GANDORANTONI------ -
GĄSIOREKJÓZEF------ -
GIERTLERFRANCISZEK------ -
GIERTLERJAN------ -
GIERTLERJAN------ -
GIERTLERKAROL------ -
GIERTLERRUDOLF------ -
GODZISZKOJÓZEF------ -
GRZYBOWSKIJAN------ -
HARLECKIFRANCISZEK------ -
OLMAJÓZEF------ -
OLMAJÓZEF------ -
OLMAJÓZEF------ -
OLMALEON------ -
OLMAMICHAŁ------ -
OLMARUDOLF------ -
OWCZARZFRANCISZEK------ -
PAPLAFRANCISZEK------ -
PUDŁKOANTONI------ -
PYSZANDRZEJ------ -
PYSZJAN------ -
ROSNERFRANCISZEK------ -
ROSNERJAN------ -
ROSNERRUDOLF------ -
SIEREKFRANCISZEK------ -
SPORYSZJAN------ -
STANCLIKFRANCISZEK------ -
SZAFRANJÓZEF------ -
SZAFRANANDRZEJ------ -
SZUBERTFRANCISZEK------ -
SZYMIKANDRZEJ------ -
WALUŚLEON------ -
WENZELISJÓZEF------ -
WIESNERFRANCISZEK------ -
ZAPOROWSKIANTONI------ -
ZOLICHFRANCISZEK------ -
ZOLICHFRANCISZEK------ -
ZOLICHJAN------ -


Return to main page