Wójtowa (nr 102)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Lipinki, pow. gorlicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 102 - okręg III
Description:

Short descripion soon

Author:Krzysztof Przeździk
Date of list:2008-10-27
Names: No surnamesReturn to main page