Gorzekały


Return to main page

Localization:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, Mieczysław Raczyński
Date of list:2003-03-18
Names: No surnamesReturn to main page