Grzegorze I


Return to main page

Localization:wieś, gm. Orzysz, pow. piski (niem. nazwa Gruneberg)
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Mieczysław Raczyński
Date of list:2016-05-22
Names: No surnamesReturn to main page