Pisz I


Return to main page

Localization:miasto, gm. Pisz, pow. piski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Włodzimierz Kozarzewski, Piotr Banach, Mieczysław Raczyński
Date of list:2007-08-04
Names: 27

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BEITZSERAFINGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
BRZEZINSKIPAULPORUCZNIK4 PG1915-02-08--- zniszczony
CROHNWILLIBALDGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
DANKWARTANTONGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
DAUGALLIESJOHANNGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
DREWSWILHELMGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
FISCHERAUGUSTGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
JAKAITMICHELGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
KLEISTAUGUSTGRENADIER4 PG1915-02-08--- obelisk
KUKUKHANSGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
LITTGAUGUSTAVGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
LOEWENTAHAL-PODOFICER4 PG1915-02-08--- -
MASUCHGUSTAVST. SZEREGOWY4 PG1915-02-08--- -
OESTERLEGERHARDPODOFICER4 PG1915-02-08--- -
PARTIEWILHELMGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
PETEAUXARTURGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
PETKERICHARDGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
POHLFRITZPODOFICER4 PG1915-02-08--- -
RAUDONATRICHARDGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
RIEDERSTAEDTARTURGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
ROHLANDFRANZST. SZEREGOWY4 PG1915-02-08--- -
ROSMANEKGUSTAVSIERŻANT4 PG1915-02-08--- -
SCHULZHEINRICHGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
TODTENHOEFERARTURGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
UKROWOTTOGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
WICHMANNFRITZGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
WIESENBERGPAULGRENADIER4 PG1915-02-08--- -


Return to main page