Wolisko Małe


Return to main page

Localization:wieś, gm. Pisz, pow. piski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - mogiła
Description:

Short descripion soon

Author:Mieczysław Raczyński
Date of list:2008-09-21
Names: No surnamesReturn to main page