Olszyny I (nr 113)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Rzepiennik Strzyżewski, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 113 - okręg IV
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-01-19
Names: 20

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BECKMANNAUGUSTUTFF.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-04--- K.P.G.R.z.F. 4
BOSSERICHUTFF.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-05--- K.P.G.R.z.F. 2
BRUNEWILHELMFŰSIL.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-03--- K.P.G.R.z.F. 1
DIEBOLTEUGENUTFF.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.31915-05-03--- K.P.G.G.R. 4
DREESHEINRICHFŰSIL.PREUSSISCHES 4 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-05--- K.P.G.R.z.F. 4
GREUSELEMILFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-05--- K.P.G.G.R. 4
HŰLSMANNTHEODORFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.21915-05-03--- K.P.G.G.R. 2
KAMMANNWILHELMGREN.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.31915-05-03--- K.P.G.G.R. 3
KNUSICKTWILHELMMUSK.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-05--- K.P.G.G.R. 4
KŰHNPAULGREN.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-04--- K.P.G.R.z.F. 4
LEMKEERICHKR.FR.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-04--- K.P.G.G.R. 2
LENZKARLRES.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-09--- K.P.G.G.R. 4
MEYERRICHARDGREN.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-02--- K.P.G.G.R. 4
MONKEHEINRICHGREN.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.21915-05-10--- K.P.G.G.R. 2
REIFENRATHHERMANNFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-05--- K.P.G.G.R. 4/M.G.K.
RIETLINGWILLYFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-03--- K.P.G.G.R. 4
SCHULTARTHURKR.FR.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-12--- K.P.G.R.z.F. 2
URLICHJOHANNRES.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.21915-05-04--- K.P.G.G.R. 2
WALTERKARLGREN.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-04--- K.P.G.R.z.F. 4
WILLERSFRIEDRICHFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-05--- K.P.G.G.R. 4


Return to main page