Rzepiennik Strzyżewski (nr 114)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Rzepiennik Strzyżewski, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 114 - okręg IV
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz, Ewa Chojnowska-Kupiec
Date of list:2008-11-08
Names: 3

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
DUDEKJANCYWIL-1914-12-17--- Od kuli karabinu maszynowego zabity w domu
KOSEKRUDOLF-LIR 91914-12-16--- Na polu walki
MATE-OBERLEUTNANT-1914-12-16--- Od szrapnela na polu waliki zabity


Return to main page