Rzepiennik Marciszewski (nr 115)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Rzepiennik Strzyżewski, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 115 - okręg IV
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-11-08
Names: No surnamesReturn to main page