Siedliska III (nr 153)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Tuchów, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 153 - okręg VI
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-09-13
Names: No surnamesReturn to main page