Tuchów II (nr 161)


Return to main page

Localization:miasto, gm. Tuchów, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 161 - okręg VI
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-09-17
Names: No surnamesReturn to main page