Szczypkowice


Return to main page

Localization:wieś, gm. Główczyce, pow. słupski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Nie istnieje
Description:

Short descripion soon

Author:Warcisław Machura
Date of list:
Names: 22

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
TOMASCHKEEWALDGEFREITER----Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 97
ZÜHLSDORFFRANZ--1915-07-21--Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 101
WUSKEPAULLANDWEHRMANN-1914-12-25-1885-01-25Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 100
REMUSHERMANNLANDWEHRMANN-1915-05-21-1885-09-11Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 93
SCHMIDT vonKARL--1915-06-05-1886-01-05Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 94
KROPICKWILHELMRESERVIST-1915-05-22-1886-08-15Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 86
PILLASCHEDUARDLANDSTURMANN-1918-10-08-1887-06-03Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 89
HILDEBRANDTERNST--1916-05-08-1888-12-02Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 84
DESENSERNSTUNTEROFFIZIER-1915-05-13-1889-08-16Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 81
PILLASCHWILHELMRESERVIST-1914-12-10-1889-09-11Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 90
KOLLWITZKARL--1916-10-18-1890-09-06Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 85
TOMASCHKEERNSTUNTEROFFIZIER-1915-03-17-1891-05-30Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 99
STACHWILHELMGEFREITER-1918-09-26-1891-06-08Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 96
PEHLAAUGUSTFAHR.-1918-07-21-1892-01-08Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 88
TOMASCHKEPAULMUSKETIER-1917-09-22-1893-06-11Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 98
PINNISCHAUGUSTGEFREITER-1917-08-26-1893-08-27Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 91
PAELHKARLGEFREITER-1918-06-10-1894-07-13Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 87
GUSTKEWILHELMGEFREITER-1918-03-34-1895-09-01Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 82
HILDEBRANDTWILHELMMUSKETIER-1918-03-21-1898-02-28Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 83
DESENSGEORGGRENADIER-1917-08-17-1898-11-20Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 80
SONNTAGWILHELMMUSKETIER-1918-05-04-1899-03-12Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 95
REETZHERMANNMUSKETIER-1918-07-20-1899-09-23Zipkow-Szczypkowice cmentarz zniszczono w l. 92


Return to main page