Piotrkowice I (nr 174)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Tuchów, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 174 - okręg VI
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Skoczeń
Date of list:2008-07-08
Names: No surnamesReturn to main page