Tarnów-Chyszów (nr 200)


Return to main page

Localization:część miasta Tarnów, gm. Tarnów, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 200 - okręg VI
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-06-03
Names: No surnamesReturn to main page