Tarnów I (nr 201)


Return to main page

Localization:miasto Tarnów, gm. Tarnów, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 201 - okręg VI
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz, Andrzej Mleczko
Date of list:2008-07-28
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
STEINERJOSEFPLUT.-1914-10-07-1885-05-22IPOL PASZTO -


Return to main page