Tarnów-Krzyż (nr 203)


Return to main page

Localization:część miasta Ttarnów, gm. Tarnów, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 203 - okręg VI
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-10-06
Names: No surnamesReturn to main page