Wrzeście


Return to main page

Localization:wieś, gm. Wicko, pow. lęborski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Obelisk
Description:

Short descripion soon

Author:Warcisław Machura
Date of list:
Names: 13

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
GODELMANNRICHARDGRENADIER-1914-08-17Gegen Russland1889-02-08Königlich Freist-Wrzeście obelisk
GROMOLLKARLLANDWEHRMANN--Vermisst1880-11-07Königlich Freist-Wrzeście obelisk
KLOTZMAXGRENADIER-1917-04-13Gegen Frankenreich1897-09-15Königlich Freist-Wrzeście obelisk
NEYERNSTJAGER-1915-02-23Gegen Russland1893-04-10Königlich Freist-Wrzeście obelisk
NEYMAXRESERVIST-1914-11-18Gegen Russland1890-03-16Königlich Freist-Wrzeście obelisk
PAULITZHERMANNRESERVIST-1915-08-07Gegen Russland1886-12-13Königlich Freist-Wrzeście obelisk
PIOTRASCHKEARNOLDKANONIER-1920-05-28In Deutschland1897-01-20Königlich Freist-Wrzeście obelisk
RIETERADOLFLANDSTURMANN-1917-11-10In Deutschland1871-09-13Königlich Freist-Wrzeście obelisk
SCHMUCKALPAULKANONIER-1915-06-30In Deutschland1894-01-04Königlich Freist-Wrzeście obelisk
WEGNERMAXGEFREITER-1918-10-03Gegen Frankenreich1886-11-15Königlich Freist-Wrzeście obelisk
ZESCHINERNSTLANDWEHRMANN-1914-10-25Gegen Russland1882-09-06Königlich Freist-Wrzeście obelisk
ZURPAULRESERVIST-1914-11-12Gegen Russland1885-07-24Königlich Freist-Wrzeście obelisk
ZURRICHARDLANDWEHRMANN--Vermisst1883-06-20Königlich Freist-Wrzeście obelisk


Return to main page